Ang pagdating ng mga mananakop na hapones

Quezon na noon ay nanunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas.Pinasok ng militar ng Hapon ang Maynila noong Enero 2 1942.

Maraming lugar pa ng Maynila ang pinulbos sa panganganyon ng mga puwersang Kano laban sa mga pinagtataguan ng mga sundalong Hapones na ayaw sumuko.

Naglagay sila ng mga “checkpoints” sa maraming lugar bilang paraan ng puwersahang pangho-holdap ng mga pagkain at alahas o anumang mahahalagang mga bagay mula sa taumbayan.

Yaong mga tututol, o kaya’y makalimot lamang na yumuko bilang pagsaludo sa sundalong Hapones, ay sinasaktan, hinuhuli at itinatapon sa mga sentro ng pagpapahirap kung saan maaari rin silang paslangin bilang katuwaan lamang ng mga Hapones.

Sa mahigit na 3 taong pananakop ng mga militaristang Hapones sa Pilipinas (mula sa simula ng kanilang pananalakay noong Disyembre 1941, at hanggang sa kanilang pagsuko noong Agosto 1945) nalagas ang buhay ng mahigit isang milyong Pilipino, o halos 5% ng populasyon ng Pilipinas sa panahong iyon.

Ang panahon ng pananakop ng mga Hapones ay kinakitaan ng napakaraming halimbawa ng kanilang brutalidad, kahayupan at kahayukan, dahil inihulma ng militaristang idyolohiya ng Japan ang kanilang mga sundalo (at maging ang mga naisama nilang sundalo mula sa kanilang kolonyang Korea) na maging mga mamamatay-tao at magnanakaw na walang konsiyensiya.

Search for ang pagdating ng mga mananakop na hapones:

ang pagdating ng mga mananakop na hapones-24ang pagdating ng mga mananakop na hapones-38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang pagdating ng mga mananakop na hapones”